Yener Tekstil Ürünleri Değerlendirme ve Geri Kazanım Sanayi Ticaret Limited Şirket 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkındaki başvurumuz kabul edilmiş ve firmamıza gerekli izin belgeleri verilmiştir